4.2 Omítky                

Jako povrchová vrstva a ochrana desek Pavatex se nejčastěji používají omítky.
Pro správnou aplikaci omítek platí následující zásady:
- k zajištění přídržnosti, soudržnosti a difúzní otevřenosti je potřeba dodržet veškeré materiály v předepsaných skladbách a tloušťkách
- podklad z desek PAVATEX musí být rovný, suchý, pevný a čistý
- desky nesmí být znehodnoceny předešlým dlouhodobým vystavením účinkům vlhkosti a povětrnostních vlivů
- povolená expozice vůči vnějším klimatickým podmínkám je maximálně 4 týdny
- přesná technologie nanášení a zpracování tenkovrstvých omítek vhodné teploty pro aplikaci, atd. se řídí závaznými postupy a doporučeními jednotlivých dodavatelů materiálůJEDNOTLIVÁ OMÍTKOVÁ SOUVRSTVÍ