O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: CZ projekt Neratovice s.r.o.

Sídlo firmy: Za potokem 265, 250 72 Kojetice
IČO: 28513886
Jméno projektanta: Ing. Miroslav Khol
Telefon: 776 030 323
e-mail: czprojekt@czprojekt.cz
web: www.czprojekt.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: 0009232
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>