O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: architekti c015

Sídlo firmy: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
IČO: 43011721
Jméno projektanta: Ing. arch. Jan Linhart
Telefon: 777 644 325
e-mail: info@c015.cz
web: www.c015.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: ---
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>