O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Hana LISOVÁ

Sídlo firmy: Čejkov 34, 393 01 Nový Rychnov
IČO: 76005836
Jméno projektanta: Ing. arch. Hana Lisová
Telefon: 776 168 386
e-mail: hana.lisova@centrum.cz
web: www.hanalisova.estranky.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>