O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Jaroslava MILDORFOVÁ

Sídlo firmy: Chalupkova 1365/5, 149 00 Praha 415
IČO: 13807510
Jméno projektanta: Ing. Jaroslav Mildorfová
Telefon: 777 085 207
e-mail: jarka.mildorfova@gmail.com
web: www.projektovani.zde.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: 0007967
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>