O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: UMMAGUMMA architekti, v.o.s.

Sídlo firmy: Sadová 247, 266 01 Beroun
IČO: 01383922
Jméno projektanta: Ing. arch. Martin Patera
Telefon: 607 437 553
e-mail: architekti@ummagumma.cz
web: www.ummagumma.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>