O FIRMĚ





Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: PONDIOS s.r.o

Sídlo firmy: K Ryšánce 1591/20, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 28941811
Jméno projektanta: Ing. Richard Hlaváč
Telefon: 608 267 872
e-mail: richard@pondios.cz
web: www.pondios.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>