O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Projekty S+S, s.r.o.

Sídlo firmy: Poděbradova 159, 272 01 Kladno
IČO: 26435888
Jméno projektanta: Ing. Jana Tůmová
Telefon: 604 265 651
e-mail: tumova@projektys-s.cz
web: www.projektys-s.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>