O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: DRE-KON

Sídlo firmy: náměstí Přátelství 684, 383 01 Prachatice
IČO: 75836271
Jméno projektanta: Ing. Vít Přibyl, DiS
Telefon: 606 729 469
e-mail: dre-kon@dre-kon.cz
web: www.dre-kon.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: 0102219
Teritorium působnosti:

Celá ČR, přednostně střední a jižní Čechy, Praha


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>