O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Lukáš ROUHA

Sídlo firmy: Vančurova 1/1949, 272 01 Kladno
IČO: 71140981
Jméno projektanta: Ing. arch. Lukáš Rouha
Telefon: 775 020 445
e-mail: lukas@rouhaarchitekt.cz
web: www.rouhaarchitekt.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>