O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: OMEGA project s.r.o.

Sídlo firmy: Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6
IČO: 28377664
Jméno projektanta: Ing. Jan Škopek
Telefon: 603 159 702
e-mail: atelier@omegaproject.cz
web: www.omegaproject.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>