O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Ateliér celostního designu

Sídlo firmy: Alešova 37, 61300 Brno
IČO: 73758108
Jméno projektanta: Michal Hendrych
Telefon: 731 891 990
e-mail: hendrychmichal@gmail.com
web: www.celostnidesign.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: 0012350
Teritorium působnosti:

Brno a okolí


Co byste měli vědět:

Projektujeme ekodomy (pasivní, nízkoenergetické) a ekozahrady (přírodní zahrady). Naší inspirací je permakultura a baubiologie. Používáme přírodní materiály a enviromentálně šetrné technologie. Naším posláním je navrhovat trvale udržitelná lidská sídla, dům a pozemek vnímáme jako neoddělitelný celek.


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>