O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: WaVe Structural Design

Sídlo firmy: Jablůnka 461, 756 23 Jablůnka nad Bečvou
IČO: IE9719356D
Jméno projektanta: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Telefon: 725 675 064
e-mail: info@wavestructuraldesign.com
web: cz.wavestructuraldesign.com

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:

Česká Republka + EU


Co byste měli vědět:

Projekční práce, snace, opravy, rekonstrukce, posudky dřevěných konstrukcí. Řešení problémů, vad i havarijních stavů všech typů dřevěných konstrukcí. WaVe Structural Design poskytuje konstrukční řešení staveb s důrazem na jednoduchost konstrukce, nízkou cenu hotového díla a ohleduplnost k životnímu prostředí. Využíváme dlouholeté zkušenosti s projektováním staveb ze dřeva k nabídce optimálních řešení založených na námi vyvinutých a v praxi ověřených detailech, postupech a inovacích.


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>