O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Jan TOMAN

Sídlo firmy: Hradec u Ledče nad Sázavou
IČO: 01553861
Jméno projektanta: Jan Toman
Telefon: 776 291 510
e-mail: toman.stavby@seznam.cz
web: tomanprojekt.webmium.com

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:

Celá ČR, přednostně Vysočina


Co byste měli vědět:

Naším heslem je ZKUSME TO JINAK!, proto klademe důraz především na kvalitu projekčních prací a spokojenost zákazníka. Soustředíme se na vytváření přirozeného a příjemného prostředí včetně okolí stavby. Nabízíme konvenční stavby, ale i stavby souznící s přírodou za použití přírodních materiálů, vertikálních zahrad, zelených střech a vhodných sadových úprav.


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>