O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o.

Sídlo firmy: Ortenovo náměstí 890/2, 170 00 Praha
IČO: 29008387
Jméno projektanta: Ing. akad. arch. Kryštof Štulc
Telefon: 723 610 484
e-mail: krystof@architecture.cz
web: www.aaheta.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:

Architektura je většinou rozhodující součástí našeho prostředí, scénou našeho života. Vzniká společným úsilím lidí mnoha specializací v architektonickém atelieru - stavební huti. Způsob myšlení takového společenství je surovinou, ze které vzniká i vnější podoba praktických požadavků, které dílo ovlivňují, a tím se promítá i do materiálního výrazu stavby. Zpracováváme komplexní projektovou a územní dokumentaci v oblasti investic se širokým spektrem druhů staveb. Autorský tým našeho studia je připraven poskytnout veškeré služby v oblasti architektury a projektování staveb, které jsou při záměru realizovat stavbu potřebné.


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>