O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Archvision s.r.o.

Sídlo firmy: Neumannova 1453/28, 156 00 Praha
IČO: 24201511
Jméno projektanta: Jiří Pavlín
Telefon: 773 966 699
e-mail: pavlin@archvision.eu
web: www.archvision.eu

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>