O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Atelier Sirius s.r.o.

Sídlo firmy: Kovářova 903/21, 470 01 Česká Lípa
IČO: 24720429
Jméno projektanta: Ing. Jiří Vaněk
Telefon: 775 956 301
e-mail: info@jiri-vanek.cz
web: www.jiri-vanek.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>