O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Tomáš BRIX - ATELIER B.R.I.X.

Sídlo firmy: Východní 424/1, 162 00 Praha
IČO: 73776581
Jméno projektanta: Ing. arch. Tomáš BRIX
Telefon: 608 872 054
e-mail: tomas.brix@email.cz
web: www.brixarchitects.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>