O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: CEDE Studio, s.r.o.

Sídlo firmy: Senovážná 996/6, 110 00 Praha
IČO: 26764822
Jméno projektanta: Ing. Martin Pekárek
Telefon: 602 483 144
e-mail: m.pekarek@cede-studio.cz
web: www.cede-studio.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:

Posláním společnosti CEDE Studio, s.r.o. je řádné, kvalitní a ekonomické provedení kompletní projektové dokumentace stavby. Při zpracování všech projektových stupňů dokumentace je kladen důraz na maximální vstřícnost ke klientovi, a to nejen v přístupu k němu, ale i v oblasti odborného poradenského servisu a optimalizace technického návrhu objektu v závislosti na ekonomice celého návrhu. Zároveň však musí být v návrhu objektu provedeno sladění požadavků klienta s platnými zákonnými předpisy a technickými normami tak, aby bylo možno stavbu projednat s orgány státní správy, realizovat a následně i bezpečně užívat.


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>