O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Ondřej CÍSLER

Sídlo firmy: Bechyňova 1613/7, 160 00 Praha
IČO: 69319553
Jméno projektanta: MgA. Ondřej Císler PhD
Telefon: 777 194 071
e-mail: ondrejcisler@gmail.com
web: www.cisler.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: 3548
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:

Atelier Aoc poskytuje komplexní architektonické a inženýrské služby na poli urbanismu i architektury, počínaje přípravou zakázky až po realizaci včetně architektonických studií, územně plánovacího a povolovacího řízení, přes spolupráci na výběrových řízeních, prováděcích projektech až po autorský dozor při realizaci a spolupráci během kolaudace staveb včetně jejich závěrečného vyúčtování.


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>