O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Jan ČERVENÝ

Sídlo firmy: náměstí 9. května 975, 273 09 Kladno
IČO: 60605499
Jméno projektanta: Ing. arch. Jan Červený
Telefon: 777 663 339
e-mail: kazimir1@seznam.cz
web: www.jancerveny.cz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT:
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>