O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Vojtěch PÁNEK

Sídlo firmy: Jivina 44, 463 44 Vlastibořice
IČO: 86843788
Jméno projektanta: Ing. arch. Vojtěch Pánek
Telefon: 603 193 085
e-mail: pa.vo@ost.cz
web: www.naskale.org

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: ---
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>