O FIRMĚ

Identifikační údaje firmy:
Jméno firmy: Vladimír BALDA

Sídlo firmy: Na Jezírku 625/20, 460 06 Liberec
IČO: 72658550
Jméno projektanta: Ing. arch. Vladimír Balda
Telefon: 777 620 261
e-mail: info@balda.biz
web: www.balda.biz

Rozsah činnosti:
architektonická činnostprojekt pro stavební povolení
prováděcí dokumentace

Číslo autorizace ČKAIT: ČKA 3702
Teritorium působnosti:


Co byste měli vědět:


UKÁZKY REALIZACÍ


zpět >>