CERTIFIKAČNÍ PROCES

Sestavíme-li konstrukci ze sebekvalitnějších jednotlivých vrstev, nemusí nutně jako celek vykazovat rovněž vynikající vlastnosti. POŽADUJEME PARAMETRY KOMPLETNÍHO SOUVRSTVÍ – součinitel prostupu tepla jako jediný parametr nestačí.

BYLA PRVNÍ V ČR

Společnost INSOOWOOl s.r.o. díky Prof. Ing. Janu Krňanskému, CSc (ČVUT Praha a TU Liberec) uvedla myšlenku difúzně otevřených konstrukcí pro dřevostavby na trh v ČR, má tedy NEJDELŠÍ a NEJROZSÁHLEJŠÍ ZKUŠENOSTI S ÚČINKY DIFÚZE v konstrukcích dřevostaveb.

ZKOUŠKY VE ZKUŠEBNÁCH

První konstrukce se jmenovala DIFFUWALL, byla nejen navržena a její funkčnost doložena výpočty, ale hlavně ověřená ve státní zkušebně v tzv. klimatizační komoře. Jedná se o zkoušku, kde se simuluje prostředí exteriéru a interiéru. V konstrukci dochází k difúzi vodní páry, tak jako v reálných podmínkách. V průběhu zkoušky a po ní se zjišťuje, zda se ve stěně netvoří kondenzát. Kondenzát se nevytvořil a dřevěná část konstrukce byla po experimentu sušší, než na jejím začátku.

Konstrukce technologie INSOWOOL jsou podrobeny např. i požárním zkouškám ve zkušebnách, aniž by to bylo v současné době povinností.

UKÁZKA Z EXPERIMENTÁLNÍHO OVĚŘENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, PAVUS a.s.

Požární zkouška DIFFUTOP a DIFFUROOF „i“

Spalovací pec před testem
UKÁZKA Z EXPERIMENTÁLNÍHO OVĚŘENÍ KONDENZACE VODNÍ PAR
Klimatizační komora
Ověření výsledků v závěru experimentu