Střešní plášť Pavatex pod krokvemi a strop bungalovu

  rekonstrukce starého krovu z interiéru

Technologický postup: Pavatex pod krokvemi                                 ZDE>>

Postup montáže: Zateplení mezi a pod krokvemi krok za krokem    ZDE>>

POKYNY K MONTÁŽI – DESKY POD KROKVEMI

LAŤOVÝ ROŠT – KOTVENÍ

 • Průřez latí minimálně 40/60 mm
 • Latě se šroubují na spodní líc do krokví, kleštin, příhradových vazníků
 • Osová vzdálenost latí by měla být 400 mm
 • Latě se šroubují stavebními vruty RAPI-TEC 2010, rozměr vrutu 5×100 mm, nebo RAPI-TEC SK PLUS, rozměr vrutu 6×100 mm (délka vrutu pro lať výšky 40 mm)

KLADENÍ DESEK

 • Desky se pokládají od spodu směrem ke hřebeni kolmo na laťový rošt
 • Další řada se klade na vazbu s překrytím spáry o 250 mm
 • Spáry spoje pero drážka se nelepí

KOTVENÍ DESEK NA LAŤOVÝ ROŠT

 • Desky se kotví výhradně vruty, průměr hlavičky min 14 mm
 • Ideální je stavební vrut RAPI-TEC SK PLUS
 • Hloubka zapuštění vrutu do latí je 40 mm
 • V místech, kde nelze spojit desky na pero a drážku, se napojují na sraz. Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA V INTERIÉRU

 • Interiérové povrchy se zpravidla dělají ve dvojím provedení:
  – Tenkovrstvá interiérová omítka
  – Dřevěný palubkový obklad
 • Konstrukci je vždy nutné posoudit z hlediska stavební fyziky s ohledem na kondenzaci vodní páry
 • V té souvislosti je potřeba zajistit i vzduchotěsnost, a to buď interiérovou tenkovrstvou omítkou s výztužnou mřížkou nebo navrženou parobrzdnou fólií

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce šikmé střechy  DIFFUROOF „I“
Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce stropu bungalovu  DIFFUTOP

Laťový rošt a Pavatex na stropu zděného bungalovu

Podkroví srubu – Pavatherm-Combi 60 mm