Konstrukce

               SOUHRN CERTIFIKOVANÝCH SOUVRSTVÍ

               TABULKA VLASTNOSTÍ CERTIFIKOVANÝCH SOUVRSTVÍ

              

                PODROBNĚJŠÍ INFORMACE CERTIFIKOVANÝCH SOUVRSTVÍ

Společnost INSOWOOL nabízí certifikované difúzně otevřené konstrukce: ​

KONSTRUKČNÍ DETAILY

Jste stavební firma nebo projektant a máte zájem o konstrukční detaily difúzně otevřených konstrukcí Insowool?

Nejste u nás ještě registrován?
Napište nám přes kontaktní formulář:

 

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

11 + 1 =

VÝHODY DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE

DIFÚZE je přirozený proces popsaný v následující kapitole. Tomuto procesu je u difúzně uzavřených konstrukcí (DUK) bráněno parotěsnými fóliemi či parotěsnými izolanty. Problém spočívá v tom, že sebemenším, jistě nechtěně vytvořeným otvorem ve fólii si vodní pára vždy cestu najde.

CO JE TO DIFÚZE

DIFÚZE obecně probíhá v látkách všech skupenství : plynném, kapalném i pevném. A vždy se jedná o samovolné rozptylování částic v prostoru.

DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ PLÁŠTĚ BUDOV

Difúzi je smysluplné řešit u konstrukce, která se nachází mezi EXTERIÉREM a INTERIÉREM budovy, tedy pláštěm. Nemá smysl se zabývat difúzí u příček, stropů mezi dvěma vytápěnými prostory ani podlah.

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Certifikace podložená nejen výpočty, ale i simulací reálného prostředí v laboratořích učinila z technologie INSOWOOL – prověřený dům.

PROČ STAVĚT PODLE CERTIFIKÁTU NA DIFÚZNĚ OTEVŘENOU KONSTRUKCI

Obecně existují dva postupy pro výrobu dřevostavby. Výroba panelů obvodového pláště, vnitřních nosných stěn a někdy i příček probíhá ve výrobně. Na stavbě pak probíhá montáž ucelených panelů, odtud MONTOVANÁ DŘEVOSTAVBA. Nebo stavba celé nosné konstrukce domu a příček probíhá na staveništi. Což označujeme jako LETMÁ MONTÁŽ.

PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Technologie INSOWOOL představuje 7 certifikovaných skladeb v CELKEM 37 ENERGETICKÝCH VARIANTÁCH. Obvyklý je certifikát jeden, maximálně 2.

RADY PRO INVESTORY

  • Difúzně otevřený plášť rodinného domu je volba vašeho zdraví a zdraví vašich blízkých
  • Zvolte řešení, které je certifikované
  • Zvolte stavební firmu, která takový certifikát vlastní nebo podle certifikátu prokazatelně stavby realizuje
  • Zvolte stavební firmu podle certifikátu, v jehož názvu je uvedeno „difúzně otevřená konstrukce“. Je to velmi důležité, neboť taková konstrukce byla posuzována na kondenzaci vodních par. Certifikáty s obecně znějícími názvy např. „Dřevěné rámové sestavy …“ obvykle dokládají pouze tepelně-technické parametry. To je dnes naprosté minimum, které vám nezajistí komfort.
  • Investujte do kontroly, že byla konstrukce provedena řádně dle uvedeného souvrství v certifikátu na ověřený difúzně otevřený plášť.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace podrobně popisuje nejen detailní složení konstrukční skladby, ale i požadované technické parametry jednotlivých vrstev, návody na montáž, návody na upevňování dřevovláknitých desek, rady a nasbírané zkušenosti za desetiletou praxi s realizacemi.

Ke každému certifikovanému souvrství je speciální dokumentace.

Při dohodě o spolupráci a zároveň při školení stavební firmy tuto dokumentaci předáváme.

KONSTRUKČNÍ DETAILY

Každá dřevostavba řeší řadu konstrukčních detailů. Databázi takových detailů za léta vytvořených zpřístupňujeme pomocí kódu každé stavební firmě, která nás certifikovaný systém využívá. Firma pak volí mezi formátem PDF a DWG.