Střešní plášť s deskami Pavatex nad krokvemi

  mezi krokvemi a nad krokvemi
  rekonstrukce starého krovu z exteriéru

Technologický postup: Zateplení deskami PAVATEX nad krokvemi ke stažení  ZDE>>

Postup montáže: Zateplení mezi a nad krokvemi krok za krokem                  ZDE>>

Postup montáže: Rekonstrukce starého krovu z exteriéru krok za krokem     ZDE>>

POKYNY K MONTÁŽI – DESKY NAD KROKVEMI

KLADENÍ DESEK

 • Desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve
 • Polohou vždy perem nahoru, drážkou dolu
 • Svislá spára mezi deskami je kdekoliv mezi krokvemi
 • Spáry spoje pero-drážka se nelepí
 • Deska s nesymetricky umístěným spojem pero-drážka (Isolair tloušťky 100 – 200 mm) se pokládají perem blíže k venkovní straně
 • Ostatní desky se symetrickým spojem pero drážka nemají rubovou a lícovou stranu

Schéma kladení desek, spoje mezi deskami ve směru krokví „na vazbu“

KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY

 • Pro sklony střech 25° a více se použijí kontralatě výšky 40 mm
 • Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy
 • Desky se do krokví kotví dlouhými vruty přes kontralatě
 • Základní jsou šikmé vruty TWIN UD (svislé zatížení) doplněné kolmými vruty HT-T-FH-PT (tahové síly od sání větru) od SFS Intec s.r.o.
 • Vruty dodáváme včetně návrhu počtu kusů a vzdáleností. Statický návrh zohledňuje vzdálenost krokví, sklon střechy, statické zatížení střechy, pevnostní charakteristiky Pavatexu
 • Alternativa jsou vruty RAPI-TEC HBS od HPM-TEC s.r.o., vhodnější pro menší tloušťky Pavatexu
 • Doporučené délky a vzdálenosti vrutů jsou na základě zkušeností a návodu výrobce

Vruty RAPI-TEC HBS, TWIN UD a HT-T-FH-PT

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

 • Všechny doporučené desky Pavatex jsou hydrofobizovány. Podel informací výrobce od sklonu 25° a více nutně nevyžadují doplňkovou hydroizolační vrstvu
 • Desky mohou zároveň sloužit jako dočasná hydroizolace až po dobu 3 měsíců, od sklonu 25°
 • Doplňková hydroizolační vrstva na všechny sklony střechy je doporučena dodavatelem, firmou Insowool. S fólií se snadno řeší prostupy střechou, úžlabí, nároží a další problémová místa, kde z jakýchkoliv důvodů není spoj uzavřen perem a drážkou
 • Je-li hydroizolace požadovaná dodavatelem a typem střešní krytiny, je třeba se řídit jeho ustanoveními. Stejně tak místní klimatické podmínky, bezpečný sklon střešní krytiny a další platné předpisy, které hydroizolaci předepisují, mají přednost před informací výrobce
 • Z důvodu difúze vodních par se používají výrobky, jejichž Ekvivalentní difúzní tloušťka je v rozmezí Sd = 0,02–0,05 m
 • Fólie se musí ve všech spojích slepit, nebo se použije materiál s integrovanými samolepícími páskami

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

 • Desky je potřeba uříznout na požadovaný tvar, navzájem spojit na sraz
 • Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem
 • Je-li spára širší (cca 4-5 mm) a to i třeba kdekoliv v ploše střechy, je vhodné ji vyplnit nízkoexpanzní polyuratenovou pěnou
 • Úžlabí, nároží, hřeben se překryje samostatným pruhem fólie s přesahem cca 300 mm tak, aby vody stékala „po spádu“. Fólii je nutné ve všech spojích slepit

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce DIFFUROOF „E“

Pavatex na krokvích, bez fólie  

Pavatex na palubkovém záklopu s fólií

Pavatex s těsným podstřeším

Napojení desek Pavatex u hřebene