Střešní plášť s deskami Pavatex nad krokvemi

  mezi krokvemi a nad krokvemi
  rekonstrukce starého krovu z exteriéru

Technologický postup ke stažení:   Zateplení deskami PAVATEX nad krokvemi ke stažení

Postup montáže:   Zateplení mezi a nad krokvemi krok za krokem

Postup montáže:   Rekonstrukce starého krovu z exteriéru krok za krokem

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce:   Diffuroof E

POKYNY K MONTÁŽI – DESKY NAD KROKVEMI

KLADENÍ DESEK

 • Desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni, delší stranou kolmo na krokve
 • Polohou vždy perem k okapu, drážkou ke hřebeni
 • Ve výjiměčných případech vlašských krokví se desky kladou delší stranou opět kolmo k vodorovným krokvím. Tedy delší stranou od okapu ke hřebeni
 • Svislá spára mezi deskami je kdekoliv mezi krokvemi
 • Spáry spoje pero-drážka se nelepí
 • Deska s nesymetricky umístěným spojem pero-drážka (Isolair Multi tloušťky 100 – 200 mm) se pokládají perem blíže k venkovní straně
 • Ostatní desky se symetrickým spojem pero drážka nemají rubovou a lícovou stranu

Schéma kladení desek, spoje mezi deskami ve směru krokví „na vazbu“

KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY

 • Pro sklony střech 25° a více se použijí kontralatě výšky 40 mm
 • Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy, s využitím ČSN 73 1901
 • Desky se do krokví kotví dlouhými vruty přes kontralatě
 • Základní jsou šikmé vruty TWIN UD (svislé zatížení) doplněné kolmými vruty HTP-T-FH-PT (tahové síly od sání větru) od výrobce SFS Group CZ s.r.o.
 • Vruty dodáváme včetně návrhu počtu kusů a vzdáleností. Statický návrh zohledňuje vzdálenost krokví, sklon střechy, statické zatížení střechy, pevnostní charakteristiky Pavatexu
 • Alternativa jsou vruty RAPI-TEC HBS nebo RAPI-TEC TopTherm od výrobce HPM-TEC s.r.o., vhodnější pro menší tloušťky Pavatexu
 • Doporučené délky a vzdálenosti vrutů RAPI-TEC jsou na základě zkušeností a návodu výrobce

Vruty RAPI-TEC HBS, TWIN UD, HTP-T-FH-PT

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

 • Všechny doporučené dřevovláknité desky Pavatex jsou hydrofobizovány. Podle informací výrobce PAVAFRANCE, střecha při sklonu 25° a více nutně nevyžaduje doplňkovou hydroizolační vrstvu
 • Desky ISOLAIR, ISOLAIR MULTI a ISOLAIR ECO mohou zároveň sloužit jako dočasná hydroizolace až po dobu 3 měsíců, při sklonu střechy větším než 25°
 • Doplňková hydroizolační vrstva (DHV) na všechny sklony a typy střech je doporučena dodavatelem, firmou Insowool. S fólií se snadno řeší prostupy střechou, úžlabí, nároží a další problémová místa, kde z jakýchkoliv důvodů není spoj uzavřen perem a drážkou
 • Je-li DHV požadovaná dodavatelem a typem střešní krytiny, je třeba se řídit jeho ustanoveními. Stejně tak místní klimatické podmínky, bezpečný sklon střešní krytiny a další platné předpisy, které DHV předepisují, mají přednost před doporučením dodavatele a výrobce desek
 • Pro návrh a použití DHV platí ustanovení uvedená v ČSN 73 1901 a Pravidla pro navrhování a provádění střech (vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů)
 • Z důvodu umožnění difúze vodních par se používají výrobky, jejichž Ekvivalentní difúzní tloušťka je v rozmezí Sd = 0,02–0,05 m
 • Fólie se musí ve všech spojích slepit, nebo se použije materiál s integrovanými samolepícími páskami

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

 • Desky je potřeba uříznout na požadovaný tvar, navzájem spojit na sraz
 • Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem
 • Je-li spára širší (cca 4-5 mm) a to i třeba kdekoliv v ploše střechy, je vhodné ji vyplnit nízkoexpanzní polyuratenovou pěnou
 • Úžlabí, nároží, hřeben se překryje samostatným pruhem fólie s přesahem cca 300 mm tak, aby vody stékala „po spádu“. Fólii je nutné ve všech spojích slepit

Pavatex na krokvích, bez fólie  

Pavatex na palubkovém záklopu s fólií

Pavatex s těsným podstřeším

Napojení desek Pavatex u hřebene