O nás

Společnost Insowool nabízí certifikovaná technologická řešení ekologických dřevostaveb s využitím přírodních materiálů. Od první myšlenky již uběhlo 17 let. Více než 15 let přidáváme k dřevovláknitým izolacím nadstavbu ve formě ucelených a ověřených difúzně otevřených konstrukcí.

Základní kámen společnosti položil Prof. Ing. Jan KRŇANSKÝ, CSc, v roce 2006.
Byl autorem myšlenky difúzně otevřených konstrukcí pro dřevostavby.
V současné době je společnost INSOWOOL s.r.o. výhradním dovozcem dřevovláknitých desek PAVATEX pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku.

V roce 2008 byl vydán jeden z prvních certifikátů na difúzně otevřenou konstrukci. Jednalo se o certifikát DIFFUWALL pro stěnu dřevostaveb a současně šikmou střechu.

V roce 2011 byly vydán inovovaný certifikát pro obvodový plášť DIFFUWALL 2010 a společně s ním další konstrukce; střecha DIFFUROOF „e“ a DIFFUROOF „i“, strop bungalovu DIFFUTOP a certifikáty pro dodatečné zateplení DIFFUSHEET „k“ DIFFUSHEET „r“.

Prof. Ing. Jan KRŇANSKÝ, CSc

V roce 2011 ještě následovaly certifikáty pro konstrukce pouze s přírodními izolacemi (technické konopí & dřevovlákno) DIFFUWALL eko a DIFFUROOF eko.

V roce 2015 byl vydán certifikát pro obvodový plášť s foukanou celulózou Isocell DIFFUWALL-ISOCELL.

V roce 2019 následovala certifikace dvou nových difúzně otevřených stěn dřevostaveb. Svislá nosná konstrukce je z dřevěných I-nosníků PALCO.
První konstrukce vychází z původního systému Diffuwall 2010. Parobrzdná a konstrukční je deska OSB, výplňová tepelná izolace je ve třech materiálových variantách. Konstrukce nese název DIFFUWALL PASIV.
Druhá konstrukce je vyvinuta ve spolupráci s výrobcem sádrokartonových desek Rigips. Konstrukční je deska RigiStabil doplněná parobrzdnou fólií, výplňová izolace je také ve třech materiálových variantách. Konstrukce nese název RIGIPS DIFFUWALL PASIV.
Poslední novinkou roku 2019 je obnovení konstrukce, která byla certifikována již v roce 2009 společně s prvním typem Diffuwall. Konstrukce nese název RIGIPS DIFFUWALL.

Požární odolnost byla ověřena ve zkušebně PAVUS a.s., Veselí nad Lužnicí. Stavební fyzika byla ověřena v klimatické komoře v tehdejším Centru Stavebního Inženýrství a.s. Praha (dnes Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství).
Všechna Požárně klasifikační osvědčení, Certifikáty výrobku, s nimi spojené Protokoly o certifikaci a Stavebně technická osvědčení průběžně, podle termínů doby platnosti pravidelně obnovujeme. Každé obnovení s sebou přináší nezbytné úpravy a doplnění, a to jak z důvodu neustále se vyvíjející materiálové základny, technického vývoje a nově nabytých zkušeností, tak z důvodu v mezidobí vydaných zákonů, vyhlášek, norem, nařízení a předpisů.

 

Požární test jedné z konstrukcí v technologii INSOWOOL

FILOSOFIE SPOLEČNOSTI

  • Nabízet investorům řešení ZDRAVÉ DŘEVOSTAVBY, JEJÍŽ PARAMETRY JSOU MĚŘITELNÉ  a tedy nezávislé na líbivých heslech a všudypřítomné reklamě
  • Vyvíjet DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE. Konstrukce, které jimi z fyzikálního hlediska skutečně jsou​
  • Navrhovat taková kompletní souvrství, která nesledují jen jediný fyzikální parametr (obvykle U – součinitel prostupu tepla)
  • ​Dbát na vlastnosti ucelených souvrství, která IZOLUJÍ celý rok, aby se obyvatelé citili komfortně nejen V ZIMĚ, ale současně i V LÉTĚ
  • Nabízet ZDARMA tato řešení včetně souboru doporučených systémových detailů stavebním firmám a projektantům​
  • Prodávat PAVATEX, ovšem s kvalifikovanou technickou podporou tam, kde přináší budoucímu obyvateli vyšší užitnou hodnotu