Novinka INSOWOOD

µDřevovláknitá izolace s obchodním názvem INSOWOOD  je určená k zateplení nových dřevostaveb a pro dodatečné zateplení dřevěných konstrukcí. Jedná se o materiál, který se v posledních několika letech čím dál tím více prosazuje k zateplování rodinných domů.

Mám zájem o foukanou izolaci, chci přejít na stránku INSOWOOD a odeslat poptávku

Výhody oproti jiným izolačním materiálům:

 • Zdravotně nezávadný materiál přírodního charakteru
 • Výroba z obnovitelných zdrojů
 • Kvalitně izoluje v zimě
 • Výjimečně dobře izoluje i v létě
 • Velice dobrá zvuková izolace
 • Ideálně vyplňuje prostor mezi příhradovými vazníky na stropech bungalovů
 • Vyplňuje prostor v konstrukci mezi dřevěnými I-nosníky
 • Zateplení během několika hodin
 • Vyplňování jakýchkoliv prostorů je bez prořezů a beze spár
 • Platí se jen za skutečně spotřebovaný materiál

Má několik základních použití:

 • Volné foukání na stropy bungalovů mezi příhradové vazníky
 • Volné foukání na strop posledního podloží, napřiklad nad kleštiny
 • Výplňová izolace mezi krokvemi
 • Výplňová izolace nosné sloupkové konstrukce dřevostavby
 • Zateplení CLT panelů z exteriéru, obvykle mezi I-nosníky, například od firmy Palco

Stavebně fyzikální vlastnosti:

 • Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,038 W/(m.K)
 • Faktor difúzního odporu: µ = 1-2
 • Třída reakce na oheň: E
 • Sesedání (při ρ = 40 kg/m3): 0 mm

Podmínky použití ve stavbách  (informace pro stavební firmy a projektanty):
Strop bungalovu

 • Vzduchotěsná a parobrzdná vrstva na straně interiéru napojená na svislou obvododovu konstrukci

Volné foukání na vodorovnou plochu

 • Plošný záklop nad kleštinami, např. OSB, tloušťka izolace obvykle 400 mm. Prostor mezi kleštinami je nevyplněný

Šikmá střecha

 • Maximální délka je 3,5 m. Delší prostor mezi krokvemi se musí přepažit a vyplňovat po částech
 • Dutina je ze všech stran uzavřená tuhým materiálem
 • Na bocích je ohraničená krokvemi
 • Na krokvích je položená deska Pavatex Isolair Multi 30 nebo 35 mm
 • Pod krokvemi například deska OSB, zároveň parobrzda a vzduchotěsnost

Sloupková stěna dřevostavby

 • Maximální výška je 3,5 m
 • Dutina je ze všech stran uzavřená tuhým materiálem
 • Na bocích je ohraničená sloupky (KVH hranoly nebo I-nosníky)
 • Na vnější straně je například deska Pavatex Isolair Multi 35 nebo 40 mm
 • V interiéru je například deska OSB (statika, vzduchotěsnost, parobrzda)

Zateplení CLT panelů

 • Maximální výška dutiny je 3,5 m. Vyšší prostor se musí přepažit a vyplňovat po částech
 • Dutina je ze všech stran uzavřená tuhým materiálem
 • Na bocích je ohraničená sloupky z I-nosníků
 • Na vnější straně je například deska Pavatex Isolair Multi 35 nebo 40 mm
 • V interiéru je CLT panel (statika, vzduchotěsnost, parobrzda)