Střešní plášť Pavatex nad pohledovými krokvemi

  nad krokvemi, viditelné krokve

Technologické postupy: Zateplení deskami PAVATEX nad krokvemi ZDE>>

KLADENÍ DESEK

 • Desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve
 • Polohou vždy perem nahoru, drážkou dolu
 • Svislá spára mezi deskami je kdekoliv mezi krokvemi
 • Spáry spoje pero-drážka se nelepí
 • V případě dvou a více vrstev (nadkrokevní izolace s viditelnými krokvemi v interiéru) se desky kladou na vazbu tak, aby se v každé vrstvě překrývaly všechny styčné spáry spodní vrstvy
 • Desky s nesymetricky umístěným spojem pero-drážka: Pavatherm-Plus (všechny tloušťky) a Isolair (tloušťky 100 – 200 mm) se pokládají perem blíže k venkovní straně
 • Ostatní desky se symetrickým spojem pero drážka nemají rubovou a lícovou stranu

Schéma kladení desek, spoje mezi deskami ve směru krokví „na vazbu“

KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY

 • Pro sklony střech 25° a více se použijí kontralatě výšky 40 mm
 • Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy
 • Desky se do krokví kotví dlouhými vruty přes kontralatě
 • Základní šikmé vruty TWIN UD doplněné kolmými vruty HT-T-FH-PT od SFS Intec s.r.o.
 • Vrut včetně statického návrhu počtu kusů a vzdáleností. Statický návrh zohledňuje vzdálenost krokví, sklon střechy, statické zatížení střechy, pevnostní charakteristiky izolantu
 • Vruty RAPI-TEC HBS od HPM-TEC s.r.o.
 • Doporučené délky a vzdálenosti vrutů na základě zkušeností a návodu výrobce

Vruty TWIN UD a HT-T-FH-PT

POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE

 • Všechny doporučené desky Pavatex jsou hydrofobizovány. Od sklonu 25° a více nutně nevyžadují pojistnou hydroizolaci
 • Desky mohou zároveň sloužit jako dočasná hydroizolace až po dobu 3 měsíců, od sklonu 25°
 • Pojistná hydroizolace na všechny sklony střechy je doporučena dodavatelem, firmou Insowool. S fólií se snadno řeší prostupy střechou, úžlabí, nároží a další problémová místa, kde z jakýchkoliv důvodů není spoj uzavřen perem a drážkou
 • Je-li pojistná hydroizolace požadovaná dodavatelem a typem střešní krytiny, je třeba se řídit jeho ustanoveními
 • Z důvodu difúze vodních par se používají výrobky, jejichž Ekvivalentní difúzní tloušťka je v rozmezí Sd = 0,02–0,05 m
 • Fólie se musí ve všech spojích slepit, nebo se použije materiál s integrovanými samolepícími páskami

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

 • Desky uříznout na požadovaný tvar, navzájem spojit na sraz
 • Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem
 • Je-li spára širší (cca 4-5 mm) a to i třeba kdekoliv v ploše střechy, je vhodné ji vyplnit nízkoexpanzní polyuratenovou pěnou
 • Úžlabí, nároží, hřeben se překryje samostatným pruhem fólie s přesahem cca 300 mm tak, aby vody stékala „po spádu“. Fólii je nutné ve všech spojích slepit

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Tepelná izolace podkroví s pohledovými krokvemi byla podrobena experimentálnímu ověření požární odolnosti podle DIN 4102-4. Požárně klasifikační osvědčení podle ČSN EN 13 501-2 stanovuje požární odolnost v závislosti na průřezu krokví. Hodnoty požární odolnosti v minutách uvádí tabulka.

Protokol Požárně klasifikační osvědčení zde>>

ISOLAIR 120 + 120 mm na střeše dřevostavby

Vzorový dům, dřevostavba izolovaná tepelnou izolací Pavatex Isolair a Pavaflex. Lokalita: Nasavrky u Chrudimi. Kontakt: Ing. Martin Školoud, tel.: 603 830 594
Souvrství střešního pláště:

 • Palubkový záklop na krokvích 22 mm
 • Parobrzdná vzduchotěsná fólie Isocell Omega SD10 SK DUO parobrzdná fólie
 • Deska Isolair 120 mm ve dvou vrstvách
 • Pojistná hydroizolace Isocell Omega Light
 • Kontralatě + latě + střešní krytina

Součinitel prostupu tepla: U = 0,162 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 13,7 hodiny

PAVATHERM-PLUS 120 + 120 mm

Souvrství střešního pláště.    

 • Fermacel Powerpanel HD (pohledový beton nad krokvemi)
 • OSB 22 mm (vzduchotěsná a parobrzdná rovina
 • Deska Pavatherm-Plus 120 mm ve dvou vrstvách
 • Pojistná hydroizolace Jutadach 135
 • Kontralatě + latě + střešní krytina bobrovky

Součinitel prostupu tepla: U = 0,153 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 14,1 hodiny

Horská chata v lyžařském středisku Schladming, foto Pavatex