Střešní plášť Pavatex nad pohledovými krokvemi

  nad krokvemi, pohledové krokve

POKYNY K MONTÁŽI

KLADENÍ DESEK

 • Desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve
 • Podmínkou použitelnosti souvrství je vzduchotěsná parobrzdná fólie PAVATEX DSB 2 pod dřevovláknitou izolací položená na palubkovém záklopu
 • Poloha desek je vždy perem nahoru, drážkou dolu
 • Svislá spára mezi deskami je kdekoliv mezi krokvemi
 • Spáry spoje pero-drážka se nelepí
 • V případě dvou a více vrstev se desky kladou na vazbu tak, aby se v každé vrstvě překrývaly všechny styčné spáry spodní vrstvy
 • Deska s nesymetricky umístěným spojem pero-drážka (Isolair Multi tloušťky 100 – 200 mm) se pokládá spojem pero-drážka (strana s potiskem) blíže k venkovní straně
 • Ostatní desky se symetrickým spojem pero-drážka nemají rubovou a lícovou stranu

Schéma kladení desek, spoje mezi deskami ve směru krokví „na vazbu“

KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY

 • Pro sklony střech 25° a více se použijí kontralatě výšky 40 mm
 • Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy
 • Desky se do krokví kotví dlouhými vruty přes kontralatě
 • Základní jsou šikmé vruty TWIN UD (svislé zatížení) doplněné kolmými vruty HTP-T-FH-PT (tahové síly od sání větru), výrobce SFS Group CZ s.r.o.
 • Vruty dodáváme včetně návrhu počtu kusů a vzdáleností. Statický návrh zohledňuje vzdálenost krokví, sklon střechy, statické zatížení střechy, pevnostní charakteristiky Pavatexu
 • Alaternativou jsou vruty RAPI-TEC HBS od HPM-TEC s.r.o.
 • Doporučené délky a vzdálenosti vrutů na základě zkušeností a návodu výrobce

Vruty TWIN UD a HT-T-FH-PT

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

 • Všechny doporučené desky Pavatex jsou hydrofobizovány. Podle informací výrobce od sklonu 25° a více nutně nevyžadují doplňkovou hydroizolační vrstvu
 • Desky Isolair Multi mohou zároveň sloužit jako dočasná hydroizolace až po dobu 3 měsíců, od sklonu 25°
 • Doplňková hydroizolace na všechny sklony střechy je doporučena dodavatelem Pavatexu, firmou Insowool. S fólií se snadno řeší prostupy střechou, úžlabí, nároží a další problémová místa, kde z jakýchkoliv důvodů není napojení desek uzavřeno perem a drážkou
 • Je-li doplňková hydroizolace vyžadovaná dodavatelem střešní krytiny a bezpečným sklonem střešní krytiny, je vždy nutné použít takovou fólii, která splňuje požadované parametry. Stejně tak místní klimatické podmínky, příslušné normy mají přednost před informací výrobce Pavatexu
 • Pro návrh a použití doplňkové hydroizolační vrstvy platí ustanovení uvedená v ČSN 73 1901 a Pravidla pro navrhování a provádění střech (vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů)
 • Z důvodu difúze vodních par se používají výrobky, jejichž Ekvivalentní difúzní tloušťka je v rozmezí Sd = 0,02–0,05 m
 • Fólie se musí ve všech spojích slepit, nebo se použije materiál s integrovanými samolepícími páskami

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

 • Desky se uříznou na požadovaný tvar, navzájem spojit na sraz
 • Spoj je vhodné slepit polyuretanovým lepidlem
 • Je-li spára širší (cca 4-5 mm) a to i třeba kdekoliv v ploše střechy, je vhodné ji vyplnit nízkoexpanzní polyuratenovou pěnou
 • Úžlabí, nároží, hřeben se překryje samostatným pruhem fólie s přesahem cca 300 mm tak, aby vody stékala „po spádu“. Fólii je nutné ve všech spojích slepit

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Tepelná izolace podkroví s pohledovými krokvemi byla podrobena experimentálnímu ověření požární odolnosti podle DIN 4102-4. Požárně klasifikační osvědčení podle ČSN EN 13 501-2 stanovuje požární odolnost v závislosti na příčném průřezu krokví. Hodnoty požární odolnosti v minutách uvádí tabulka.

Protokol Požárně klasifikační osvědčení zde>>

ISOLAIR 120 + 120 mm na střeše dřevostavby

Vzorový dům, dřevostavba izolovaná tepelnou izolací Pavatex Isolair a Pavaflex. Lokalita: Nasavrky u Chrudimi. Kontakt: Ing. Martin Školoud, tel.: 603 830 594
Souvrství střešního pláště:

 • Palubkový záklop na krokvích 22 mm
 • Parobrzdná vzduchotěsná fólie – Isocell Omega SD10 SK DUO parobrzdná fólie
 • Tepelná izolace – deska ISOLAIR 120 mm ve dvou vrstvách
 • Doplňková hydroizolační vrstva – Isocell Omega Light
 • Kontralatě + latě + střešní krytina

Součinitel prostupu tepla: U = 0,162 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 13,7 hodiny

PAVATHERM-PLUS 120 + 120 mm na střeše roubenky

Roubenka, dřevostavba izolovaná tepelnou izolací střechy Pavatex Pavatherm-Plus. Lokalita: Sázava.
Na přání majitele dřevovláknitá izolace nahrazuje v projektu uvedený materiál PIR. Souznění těžkých přírodních materiálů je v novostavbě pro mladou rodinu mnohem příjemnější, než fólie z modifikované živice a hliníku shora zakrytá lehkým výrobkem na bázi plastů.

Souvrství střešního pláště:

 • Palubkový záklop na krokvích 22 mm
 • Parobrzdná vzduchotěsná fólie – PAVATEX DB 3,5
 • Tepelná izolace – deska PAVATHERM-PLUS 120 mm ve dvou vrstvách
 • Doplňková hydroizolační vrstva – Isocell Omega Light
 • Kontralatě + latě + střešní krytina

Součinitel prostupu tepla: U = 0,155 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 12,7 hodiny

PAVATHERM-PLUS 120 + 120 mm

Souvrství střešního pláště.

 • Fermacel Powerpanel HD (pohledový beton nad krokvemi)
 • OSB 22 mm (vzduchotěsná a parobrzdná rovina)
 • Tepelná izolace – deska Pavatherm-Plus 120 mm ve dvou vrstvách
 • Doplňková hydroizolační vrstva Jutadach 135
 • Kontralatě + latě + střešní krytina bobrovky

Součinitel prostupu tepla: U = 0,153 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 14,1 hodiny

Horská chata v lyžařském středisku Schladming, foto Pavatex