Obvodový plášť

  s omítkou

pod odvětranou fasádou nebo obklad

 dodatečné zateplení zdiva

Technologický postup ke stažení:                             Obvodový plášť

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce:             Diffuwall

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce:             Diffuwall PASIV

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce:             Rigips-Diffuwall PASIV

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce:             Rigips-Diffuwall

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce:             Diffuwall Isocell

POKYNY K MONTÁŽI

KLADENÍ DESEK

Pro kladení desek platí následující pravidla:

 • minimální vzdálenost desek nad terénem je 300 mm
 • desky se kladou v poloze perem nahoru, drážkou dolu
 • spáry spoje pero-drážka se nelepí
 • nároží sousedních stěn je doporučené navazovat „na vazbu“, není ovšem podmínkou; boční hrana desky na nároží musí mít okraj pero nebo drážka odříznutý, aby povrch tvořila rovná plocha
 • rub a líc:
  1. desky PAVATHERM-COMBI, PAVAWALL GF a ISOLAIR se symetricky umístěným spojem pero-drážka nemají rubovou a lícovou stranu
   desky ISOLAIR (tl. 100 – 200 mm) s nesymetricky umístěným spojem se pokládají perem a drážkou směrem do exteriéru

 

PŘIPEVŇOVÁNÍ DESEK

PRŮMYSLOVÉ SPONY
Pro spony platí následující pravidla:

 • šíře spony musí být minimálně 27 mm
 • tloušťka drátu spony minimálně 1,8 mm
 • povrch spony musí být opatřený povlakem adhezivní hmoty
 • spony musí mít antikorozní úpravu; pod omítku se používají výhradně spony nerezové, pod provětrávanou fasádu s obkladem mohou být zinkované
 • minimální hloubka zapuštění do podkladní nosné dřevěné konstrukce je alespoň 30 mm
 • doporučené jsou spony HAUBOLD BS29000, délky 75-100-110-130 mm
 • nejmenší počet spon na 1m2 plochy desky musí být alespoň 16 ks
 • hřbet spony by měl na svislou nosnou sloupkovou konstrukci s vodorovnou i svislou rovinou svírat úhel 45°
KOTEVNÍ HMOŽDINKY ETICS
Pro hmoždinky platí následující pravidla:

 • plastová talířová hlava kotvy má průměr 60 mm
 • minimální hloubka zašroubování do podkladní nosné dřevěné konstrukce je 40 mm
 • nejmenší počet hmoždinek na 1m2 plochy desky musí být alespoň 6 ks (pro objekt do 2NP)
 • dřík hmoždinky se umísťuje nejméně 30 mm od hrany desky
 • není nutné zapuštěné zabudování hmoždinky, používá se povrchová montáž
 • jeden z možných výrobků je např. Ejotherm STR H

JEDNOTLIVÁ OMÍTKOVÁ SOUVRSTVÍ

Povrchová úprava omítkamiCertifikát číslo: AO212/C5a/2018/0577/P
PodkladDeska PAVATEX
PenetraceJukolprimer – hloubkový základní nátěr
ZátěrJubizol Ultralight Fix1 mm
Základní vrstvaJubizol Ultralight Fix3-4 mm
Výztužná mřížkaalkáliím odolná Jubizol 160 G
Základní vrstvaJubizol Ultralight Fix1 mm
MezinátěrUnigrund – univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky
Omítka ve dvou variantách

JUB silikátová omítka hlazená/drásaná

JUB silikonová omítka hlazená/drásaná

1,5 – 2,0 mm

1,5 – 2,0 mm

 

Povrchová úprava omítkamiCertifikát číslo: AO212/C5a/2018/0521b/P
PodkladDeska PAVATEX
Základní vrstvaWeber therm.clima – LZS 7505 mm
Výztužná mřížkasíťovina R117 A101/weber.therm 117 nebo R131 A101/weber.therm 131
Mezinátěrweber.pas podklad UNI
Omítka ve více variantáchweber.pas silikát
weber.pas extra Clean
weber.pas extra Clean Active
weber.pas silikon
weber.pas topdry
weber.pas silikon Plus

Povrchová úprava omítkami
PodkladDeska PAVATEX
Základní vrstvaTermo Uni5 mm
Výztužná mřížkaTermo Gewebe
MezinátěrTermoGrund Diffu
Omítka ve více variantáchTermo Silcon zrnitá/rýhovaná1,5 – 2,0 mm

FASÁDA S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU A OBKLADEM

Pro správné připevnění obkladu platí následující zásady:

 • svislý laťový rošt, který tvoří požadovanou provětrávanou mezeru, se kotví pomocí vrutů přes Pavatex do nosné dřevěné konstrukce
 • desky PAVATEX nevyžadují pod obklad beze spár (např. palubky pero-drážka) ochrannou krycí fólii. V případě jakýchkoliv spár v obkladu je vždy nutná větrová fólie (s UV ochranou) kryjící povrch desek
 • z důvodu trvalé ochrany desek, proudění vzduchu po povrchu tepelně-izolačního materiálu, je větrová fólie doporučená pod všechny typy předsazené fasády
 • desky PAVAWALL GF, tl. 80 – 160 mm je nutno zakrýt větrovou fólií pod všechny typy obkladu

Ukázka realizace v České Republice

Realizace Švýcarsko