www.trojaresidence.cz

Budoucí Chateau Residence Troja je v těsném sousedství zahrady náležející k Trojskému zámku. Po víceletém chátrání několika starších budov se celý areál dostal do rukou developerské společnosti, která za přispění architektů, projektantů a památkářů připravila projekt na kompletní obnovu stávajících a výstavbu nových obytných budov.

V říjnu 2017 dostal první z objektů (ponese název IRIS) střešní plášť s dřevovláknitou izolací Isolair položenou na krokvích. Tloušťka izolace je 80 mm. Konstrukce střešního pláště bude doplněna minerální vatou mezi krokvemi. Jedná se o difúzně otevřený systém. Ocelová nosná konstrukce krovu je doplněna dřevěnými krokvemi a kleštinami. Kleštiny v interiéru zůstanou pohledové.

Iris je dvoupodlažní budova s mansardovou střechou a několika sedlovými vikýři. Po dokončení budou k dispozici čtyři bytové jednotky.

Část střechy objektu IRIS. Na krokvích leží izolace Isolair 80 mm.
Zakrytí kontaktní difúzní hydroizolační fólií.

Hřebenová část střechy

Střecha nad pozednicí. Nosná ocelová konstrukce je doplněná dřevěnými krokvemi.

Sousední objekt. Příprava na železobetonový strop.
Budoucí krov shodné konstrukce se bude zakrývat koncem listopadu.
Staveniště v nejbližším okolí. Objekt na pravé straně čeká na rekonstrukci a dostavbu stěn a stropu. Krov bude opět zateplen deskou Isolair 80 mm. V pozadí vinice sv. Kláry s dominantou kaple sv. Kláry, obojí v areálu Botanické zahrady.