Každoročně se dřevovlákno Pavatex objevuje na obvodových stěnách zděných objektů. Někteří majitelé si výslovně přejí tento izolant s vědomím, že používají přírodní materiál, přičemž izolačními vlastnostmi plně nahradí minerální izolaci i běžný polystyren.
Zateplení zdiva dřevovláknem Pavatex je certifikovaný konstrukční systém DIFFUSHEET „K“
Jedním z posledních objektů je novostavba z keramických tvarovek Heluz Plus 44 broušená. Stavba se nachází na Moravě nedaleko od hranice se Slovenskem. Majitel nás oslovil na základě reference a dobré zkušenosti svého příbuzného při stavbě dřevostavby. Projektová dokumentace obsahovala zateplení zdiva materiálem EPS v tloušťce 50 mm. Skutečná realizace zateplení je dřevovláknitou deskou PAVATHERM-COMBI v tloušťce 80 mm. Zvětšením tloušťky izolačního materiálu se zlepšil součinitel prostupu tepla. Původní podle projektu byl U = 0,17 W/(m2.K).

Nově je Součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/(m2.K)

Plocha zateplené fasády je přibližně 200 m2.

Technologie kladení desek odpovídá konstrukčním zásadám ETICS. Každá deska se podmaže po obvodě a uprostřed tak, aby bylo lepidlo na přibližně 40% plochy. Lepidlo nemá význam statický, ale fyzikální. Na nerovném podkladu omezuje vzduchové mezery, a tím podstatnou měrou zabraňuje nežádoucímu proudění vzduchu. Na podlepení se používá stejný materiál, jako je vnější lepidlo s perlinkou, v tomto případě weber.therm clima. Statické připevnění Pavatexu bude kotevními hmoždinkami do zdiva Ejotherm STR U 2G. Minimální počet je 6 ks/m2, což odpovídá 6 kotev do každé desky.