Mírně svažitá lokalita v okrese Praha – Východ vybídla majitele pozemku k výstavbě několika rodinných domů. V této první fázi se staví 5 dvojdomků a čtyři samostatné rodinné domy. Dvoupodlažní objekty mají jednoduchý obdélníkový půdorys s přístavbou garáže a pergolou nad terasou. Kromě jednoho domu je použita certifikovaná difúzně otevřená konstrukce Diffuwall 2010 – Economy. Dodavatelská firma hrubé stavby zná technologii již více než 10 let. Vnější opláštění pod omítkou jsou dřevovláknité desky Diffutherm nebo Pavatherm-Combi v tloušťce 60 mm. Nosná konstrukce je vyplněna minerální izolací Rotaflex Super diffu 37, tloušťka 160 mm. Vnější omítkové souvrství je systémové souvrství Jubizol Diffu.

Zajímavým a inovativním konstrukčním řešením je základová deska JUBHome Base. Jedná se o základovou desku tvořenou jednotlivými díly z EPS, které se skládají do dvou vrstev obdobně jako Lego. Hotová polystyrénová deska vytvoří vanu, následně se vloží armovací výztuž a zeleje betonem. Boky potom slouží jako tepelná izolace soklu. Dřevostavba se mechanicky kotví do betonu. Podmínkou pro zakládání je rovný, nejlépe betonový povrch.