Ve středních Čechách pod památnou horou Říp probíhá rozšíření původního zděného domu. Rodinný dům pochází z první poloviny minulého století. Obvodové zdivo je smíšené s převahou opuky. Tloušťka stěn je přibližně 60 cm. I když zvenčí se objekt zdá poměrně velký, tak užitná plocha je výrazně zmenšena tlustými zdmi. Majitel se rozhodl stávající objekt kompletně zrekonstruovat a ke stěně směřující do dvora přistavět jednopodlažní dřevostavbu s plochou střechou.

Dřevostavba je v konstrukčním systému Diffuwall:

  • Interiérová deska RigiStabil
  • Instalační předstěna
  • Parobrzdná a konstrukční deska EGGER OSB 4 TOP
  • Minerální izolace Rotaflex Super Diffu vložená do nosné konstrukce z KVH hranolů 60/160 mm
  • Dřevovláknitá izolace PAVATEX PAVATHERM-COMBI 80 mm
  • Větrová fólie UV stabilní
  • Provětrávaná vzduchová mezera
  • Obklad z fasádních plechů Corten

Plochá střecha je koncipována jako jednoplášťová difúzně uzavřená s tepelnou izolací EPS.

Zvláštní pozornost je věnována zatím prázdné mezeře, která vznikla mezi křivou kamennou zdí a rovnou stěnou dřevostavby. Aby tento prostor zbytečně neprochladl přes boky, bude v celé tloušťce od spodu až po oplechování atiky vyplněn sypaným grafitovým polystyrenem. Tím docílíme kontaktního napojení obou stěn a z masivního souvrství se stane vnitřní příčka. Stěna dřevostavby v tomto místě nemá vnější dřevovláknitou desku Pavatex. Nosná konstrukce z KVH 60/160 mm je vyplněna Rotaflexem. Deska OSB v interiéru je z bezpečnostních důvodů posilněna parobrzdnou fólii Isocell Öko Natur. Minerální izolace je směrem ke zdivu kryta deskou OSB připevněnou na sloupkách dřevostavby. Protože interiér je na obou stranách vyhříván, tak by prakticky nemělo docházet k difúzi vodní páry. I tak je pro celé souvrství vhodnější sypaná izolace v mezeře mezi starým a novým objektem. Je tím odstraněno případné mírné proudění, cirkulace vzduchu v mezeře dané teplotním gradientem dole u základu a nahoře u atiky.