Od září 2019 sledujeme výstavbu rodinného domu severně od Hradce Králové. Majitel má z předchozího i současného zaměstnání široké znalosti v konstrukcích dřevostaveb. Oslovil nás na jaře roku 2018, kdy hledal kompletní hotový difúzně otevřený systém s deskami Pavatex pro bydlení své rodiny. Montáž konstrukce a většinu dalších stavebních prací si organizoval sám.

Obvodový plášť se nese v již tradiční a osvědčené difúzně otevřené technologii DIFFUWALL 2010. Konkrétně se jedná o materiály:

  • interiérová sádrokartonová deska 12,5 mm
  • instalační předstěna 40 mm
  • parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP
  • minerální izolace Knauf Insulation Diffu 160 mm v nosném rámu z KVH hranolů 60/160 mm
  • dřevoláknitá deska PAVATHERM-PLUS 120 mm
  • větrová fólie
  • dřevěný obklad na svislém laťovém roštu

Souvrství obvodového pláště vykazuje charakteristiky běžného nízkoeneregtického domu
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,14 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 9,4 hodiny

Zajímavé je dispoziční řešení interiéru a poměrně velký prostor, který dovoluje částečné otevření přízemí až do konstrukce krovu. Majitel i z architektonického důvodu zvolil nadkrokevní dřevovláknitou izolaci Pavatex nad pohledovými krokvemi.