Difúzně otevřená certifikovaná konstrukce obvodového pláště Diffuwall 2010 je na začátku roku 2020 postavena nedaleko Roudnice nad Labem. Stavební firma EKO-PRO s.r.o., která má s našimi materiály a konstrukcemi mnohaleté zkušenosti, vyhověla dřevostavbou bungalovu přání zákazníka. Ve spolupráci se zkušeným projektantem splnila předepsané požadavky. Obvodový plášť je složen z materiálů:

  • Interiérová sádrokartonová deska RigiStabil, 12,5 mm
  • Instalační mezera, 40 mm
  • Parobrzdná vzduchotěsná deska EGGER OSB 4 TOP, 18 mm, spoje přelepeny Airstop páskou Isocell
  • Nosná konstrukce z KVH hranolů 60/160 mm vyplněná minerální izolací Rotaflex Super diffu 37, 160 mm
  • Dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI, 80 mm
  • Systémové omítkové souvrství Weber

Souvrství obvodového pláště vykazuje charakteristiky běžného nízkoeneregtického domu
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,17 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 7,8 hodiny

Strop bungalovu je po přepočtu LETNÍ ENERGETIKY izolován foukanou celulózou v předpokládané tloušťce 350 mm. Majitelka nemovitosti a stavební firma změnily na poslední chvíli původní lehkou foukanou minerální vatu a odstranily projektovanou klimatizaci domu. Těžká celulózová izolace bude funkční po celou dobu životnosti stavby, totéž se o klimatizaci napsat nedá. Zároveň se po dobu užívání objektu sníží provozní náklady, což vede k dlouhodobé finanční úspoře. Letní „chlazení“ bungalovu se děje trvale přirozenou cestou bez závislosti na dodávkách a cenách elektrické energie.

Souvrství stropu bungalovu vykazuje charakteristiky pasivního domu
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,11 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 10,7 hodiny