V posledních měsících roku 2022 se dokončuje dřevostavba v obci Sloup v Čechách. Majitel a zároveň stavitel v jedné osobě, pan Jiří Šuma, má několikaleté zkušenosti jak s dřevostavbami, tak i s použitím dřevovláknité izolace Pavatex. Proto je pro něj jednoznačná volba co se týká konstrukčního systému a materiálové základny pro realizaci domu k bydlení vlastní rodiny. Stavba se sice začímá plánovat sice v roce 2021, ovšem problém s nedostatkem stavebních materiálů na počátku roku 2022 protahuje realizaci o několik měsíců přes plánovaný termín.

Konstrukčně zajímavý je interiér podkroví. Krov nemá plnou vazbu, chybí sloupky a pásky. Prostorová tuhust je zabezpečena dvojicí kleštin na každé krokvi, párem ocelových táhel od pozednice do stropních vazníků a interiérovou parobrzdnou deskou EGGER OSB 4 TOP.

Konstrukční uspořádání obvodového pláště je totožné s certifikovaným difúzně otevřeným systémem Diffuwall Isocell
Skladba materiálů a tlouštěk od interiéru:

 • SDK deska  ..  12,5 mm
 • instalační mezera  ..  40 mm
 • parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP  ..  18 mm
 • nosná konstrukce KVH hranoly 60/160 mm, vyplněná foukanou celulózou  ..  160 mm
 • dřevovláknitá deska PAVATEX PAVATHERM-COMBI  ..  80 mm
 • větrová fólie
 • svislý laťový rošt 60/40  ..  40 mm
 • vodorovný laťový rošt 60/40  ..  40 mm
 • svislý modřínový obklad  ..  20 mm

LETNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla  U = 0,174 W/(m2.K)
ZIMNÍ ENERGETIKA: Fázový posun  Ψ = 11,3 hodin

Střecha je materiálově stejná, nosná konstrukce krovu má krokve z KVH 60/240 mm.
Skladba materiálů a tlouštěk od interiéru:

 • SDK deska  ..  12,5 mm
 • instalační mezera  ..  40 mm
 • parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP  ..  18 mm
 • krokve KVH hranoly 60/240 mm, vyplněné foukanou celulózou  ..  240 mm
 • dřevovláknitá deska PAVATEX PAVATHERM-COMBI  ..  80 mm
 • doplňková hydroizolační vrstva
 • kontralatě 60/40
 • latě a střešní krytina

LETNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla  U = 0,138 W/(m2.K)
ZIMNÍ ENERGETIKA: Fázový posun  Ψ = 13,4 hodin