Nedaleko od Roudnice nad Labem se připravuje nosná konstrukce budoucí dřevostavby. Stavební firma v okolí realizuje od roku 2010, za tu dobu má na svém kontě více než 20 dřevostaveb. Všechny jsou postaveny v konceptu difúzně otevřeného systému DIFFUWALL. Obvykle se jedná o bungalovy.
Právě aktuální dřevostavba se oproti všem ostatním vyznačuje několika odlištnostmi.

  • výrazně strmá střecha se sklonem 55° nad obdélníkovým půdorysem
  • stropní trámy z dřevěných I-nosníků přesahují po obou stranách obvodovou stěnu a tvoří součást přístřešku
  • konstrukce krovu je z dřevěných I-nosníků, výška 240 mm, tepelná izolace je foukaná celulóza Isocell
  • jedno střešní okno je nahrazeno dvěma světlovody
  • vnější stěna je na exteriéru zateplena dřevovláknitou deskou ULTRA, tl. 80 mm
  • obvodová stěna je certifikovaná konstrukce DIFFUWALL

Relativně subtilní konstrukce stěny je vhodná pro běžný nízkoenergetický dům a stává velmi dobrým izolantem proti horku v letním období. Za přispění stínících žaluzií lze předpokládat celoroční příjemné mikroklima a trvale snesitelné teploty bez klimatizace.
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,173 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun teplotního kmitu : Ψ = 8,5 hodiny

Celulóza Isocell se výrazně uplatňuje ve střešním plášti, který má za úkol umožnit příjemný pobyt pod strmou střechou podkroví.
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,16 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun teplotního kmitu : Ψ = 9,3 hodiny