V neděli 21. ledna 2018 se bude konat konference nazvaná „Přírodní stavitelství v Plzni“. Naše firma se aktivně zúčastní půlhodinovým příspěvkem o deskách Pavatex. Konference bude probíhat v klidné atmosféře za účasti příznivců přírodních stavebních materiálů. Máte-li chuť a čas, jste všichni vítáni.
Budeme mít k dispozici stolek se vzorky, nabízíme odborné konzultace k materiálům Pavatex a jejich použití.

Časový harmonogram, přihlášku a podmínky účasti naleznete na webu a na Facebooku organizátorky akce, paní Hany Kudové:
http://www.spokojenestavby.com/news/prirodni-stavitelstvi-v-plzni-konference/
https://www.facebook.com/events/388375434928007/

K danému tématu se váže jedna ze staveb realizovaná koncem léta 2017 poblíž Kralup nad Vltavou. Nosná dřevěná rámová konstrukce je již zateplená slaměnými balíky. Stěny budou v roce 2018 z vnější strany obloženy deskou Pavatex Isolair 40 mm a následně bude aplikovaná difúzní tenkovrstvá omítka. Střešní plášť má obrácený postup prací. Nejprve byl shora na krokve položen Pavatex Isolair 35 mm, kontralatě. latě a střešní krytina z bobrovek. Majitel budoucího rodinného domu si slaměnou tepelnou izolaci dělá sám, nyní jej proto čeká vyplnit střešní prostor mezi krokvemi. Aktuální stav na začátku října 2017 je zdokumentován na několika fotografiích. Foto: archiv Insowool.

Rámová konstrukce vyplněná slaměnými balíky

Interiér podkroví. Isolair 35 mm leží na krokvích, slaměné balíky budou vkládány mezi krokve

Celkový pohled do podkroví (vlevo) a na stěnu v přízemí (napravo)


Boční pohled na detail konstrukce u okapu. Na krajní krokvi je vidět Isolair, kontralatě a husté laťování pod bobrovky.