V obci Škvorci nedaleko od Prahy se v této době staví dřevostavba v licenci certifikovaných konstrukcí DIFFUWALL 2010 a DIFFUROOF „E“. Jedná se o rodinný dům, část je dvoupodlažní a část je jednopodlažní bungalov s plochou střechou.

Konstrukce obvodového pláště a sedlové střechy splňuje materiálově požadavky obou difúzně otevřených souvrství
Obvodový plášť – Diffuwall 2010
Výplňová izolace : Rotaflex Super Diffu 37, tl. 160 mm
Vnější izolace : Diffutherm, tl. 100 mm
Součinitel prostupu tepla : U = 0,16 W/(m2.K)
Fázový posun : Ψ = 9,9 hodiny

Střešní plášť – Diffuroof „E“
Výplňová izolace : Rotaflex Super Diffu 37, tl. 240 mm
Vnější izolace : Swisstherm-Combi, tl. 100 mm
Součinitel prostupu tepla : U = 0,13 W/(m2.K)
Fázový posun : Ψ = 10,2 hodiny

Konstrukce obvodového pláště a střechy s dřevovláknem Pavatex a parobrzdnou deskou OSB je standartní provedení difúzně otevřené konstrukce, kterou stavební firma nabízí svým klientům. Mnohaleté zkušenosti a kladné reakce prakticky všech stávajících majitelů a obyvatelů dosvědčují, že zmíněné systémy jsou správnou cestou i do budoucna. Stejně tak jako jiní, rovněž místní budoucí obyvatel, ocení po prvním roce užívání celoroční stabilní teplotu s minimálními nároky na vytápění a při správném zastínění prosklených ploch příjemné a snesitelné teploty v parných létech, a to bez klimatizace.