Difúzně otevřená konstrukce systému Diffuwall 2010 je navázána na několik dokumentů, které určují rozsah použití a schvalují funkčnost. Spolehlivost, funkčnost a trvanlivost je podmíněna dodržením určitých zásad, které je nutné respektovat projektantem a dodržet stavební firmou. Vyjmenujme si alespoň tři zásadní faktory, jenž jsou primární podmínkou:

  • Statika
  • Požární odolnost
  • Stavební fyzika

Statika: všechny objekty systému diffuwall 2010 musí být staticky navrženy a posouzeny autorizovaným inženýrem v oboru statiky a dynamiky staveb
Požární odolnost: je daná Protokolem o klasifikaci požární odolnosti číslo PKO – 15 – 127/AO 204
Stavební fyzika: funkčnost je prokázaná experimentálním ověřením v klimatické komoře, jenž je nezbytným podkladem k vydání Certifikátu výrobku číslo AO212/C5a/2017/0573/P

Následující fotogalerie ukazuje několik zajímavých konstrukčních detailů na konkrétním rodinném domě – bungalovu.