Zajímavý a technologicky neobvyklý způsob založení dřevostavby na zemních vrutech sledujeme ve středních Čechách severně od Prahy. Celá konstrukce je v porovnání s mnoha desítkami jiných rodinných domů odlišná v několika aspektech. Dřevovlákno PAVATHERM-COMBI 60 mm má uplatnění ve svislých stěnách a na střeše jako nadkrokevní izolace. Kročejová izolace podlahy 2.NP je v tloušťce 80 mm kombinovaná z desek PABAOARD 40 mm a PAVATHERM-PROFIL 40 mm pod palubkovou dřevěnou podlahu.

 • Relativně lehký bungalov je založen na zemních vrutech umístěných po obvodu výrazně obdélníkového půdorysu 6 x 20 m. Podlahu tvoří masivní rámová konstrukce z BSH hranolů
 • Obvodový plášť je certifikovaný difúzně otevřený konstrukční systém DIFFUWALL ISOCELL, varianta Economy
 • Sedlová střecha je mezi krokvemi rovněž vyplněna foukanou celulózou ISOCELL, tloušťka je 240 mm
 • Výplňová tepelná izolace ISOCELL je nafoukaná do prostoru podlahy v tloušťce stropních trámů 280 mm
 • Přibližně jedna polovina plochy je dvoupodlažní s ložnicí a galerií podél schodiště. Zbývající část půdorysu, obývací pokoj, jídelna a kuchyň má prostor otevřený až do hřebene sedlové střechy

Dřevovlákno PAVATHERM-COMBI 60 mm má uplatnění ve svislých stěnách a na střeše jako nadkrokevní izolace. Protože se jedná o dřevostavbu, která využívá PAVATEX ve více konstrukcích, shrňme si jednotlivá souvrství:

OBVODOVÝ PLÁŠŤ – Materiálové uspořádání, od interiéru:

 • Interiérová sádrokartonová deska .. 12,5 mm
 • Laťový rošt tvořící instalační předstěnu .. 40 mm
 • Vzduchotěsná a parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP .. 18 mm
 • Nosná konstrukce z KVH hranolů 60/160 mm vyplněná foukanou celulózou ISOCELL .. 160 mm
 • Dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI .. 60 mm
 • Vysoce difúzní větrová fólie UV odolná
 • Svislý laťový rošt .. 40 mm
 • Vodorovný laťový rošt .. 40 mm
 • Svislý dřevěný obklad, evropský modřín cca 20/95 mm, mezery 10 mm

Souvrství obvodového pláště má dostatečné izolační vlastnosti pro nízkoeneregtický dům s důrazem na tzv. LETNÍ ENREGETIKU
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,19 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 9,8 hodiny

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – Materiálové uspořádání, od interiéru:

 • Protipožární sádrokartonová deska RF .. 12,5 mm
 • Laťový rošt tvořící instalační předstěnu .. 40 mm
 • Konstrukční, vzduchotěsná a parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP .. 18 mm
 • Nosná konstrukce krovu z KVH hranolů 60/240 mm vyplněná foukanou celulózou ISOCELL .. 240 mm
 • Dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI .. 60 mm
 • Doplňková hydroizolační vrstva
 • Kontralatě 40/60 mm .. 40 mm
 • Latě a střešní krytina

Souvrství střešního pláště má dostatečné izolační vlastnosti pro nízkoeneregtický dům s důrazem na tzv. LETNÍ ENREGETIKU
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,14 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 12,8 hodiny