Difůzně otevřená certifikovaná konstrukce Diffuwall se uplatňuje na nové dřevostavbě poblíž Roudnice nad Labem. Majitel si zvolil technologii na základě dobrých referencí na stavební firmu. Jedná se o bungalov obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Příhradové vazníky jsou ve hřebenové části navrženy s průchozí výškou. Úprava umožňuje využívat část podstřeší jako úložný půdní prostor.

Konstrukce obvodového pláště je nízkoenergetický standart.

  • SDK deska RigiStabil  ..  12,5 mm
  • instalační mezera  ..  40 mm
  • parobrzdná a statická deska EGGER OSB 4 TOP  ..  18 mm
  • nosná konstrukce KVH hranoly 60/160 mm, vyplněná izolací Rotaflex Super Diffu  ..  160 mm
  • dřevovláknitá deska PAVATEX ISOLAIR  ..  80 mm
  • systémové omítkové souvrství JUBIZOL DIFFU

Souvrství obvodového pláště ve variantě Economy Plus má konkrétně tyto izolační vlastnosti:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun ψ = 8,0 hodiny