Certifikovaný difúzně otevřený konstrukční systém Rigips Diffuwall si našel cestu do stavební firmy, která montuje dřevostavby panelovou technologií. Příprava konstrukčního systému do výroby ve spolupráci s technology výrobce sádrokartonových desek Rigips trvala několik měsíců. Začátek roku 2021 byl pro všechny zúčastněné klíčový. Načasování výroby panelů, vylití základových desek betonem tak, aby s počátkem vhodného počasí začala nedaleko od sídla firmy montáž prvních domů, byl první krok k úspěšnému začátku. V plánu na letošní rok je několik desítek rodinných domů. Do úvahy přichází změna výplňové tepelné izolace, použití foukané celulózy.
Obvodová stěna je v souladu s Certifikátem. Od interiéru:

  • Sádrokartonová deska RigiStabil  ..  12,5 mm
  • Instalační mezera  ..  40 mm
  • Parobrzdná vzduchotěsná fólie Isover Vario
  • Sádrokartonová deska RigiStabil  ..  15 mm
  • Nosná konstrukce KVH hranoly  60/160 mm
  • Minerální výplňová tepelná izolace  ..  160 mm
  • Dřevovláknitá deska Isolair  ..  60 mm
  • Systémové omítkové souvrství Weber

Výroba panelů a jejich montáž pokračuje v několika lokalitách po celý rok. Následující krátká fotodokumentace je z března 2021.