Během roku 2017 nás oslovili majitelé novostavby zemědělské usedlosti jihovýchodně od Prahy u Ondřejova. Jejich představa byla přesně „ušitá“ na přírodní dřevovláknitou izolaci PAVAFLEX. Předně hodlali vyloučit minerální izolace a navíc velký důraz kladli na LETNÍ ENREGETIKU. Na začátku roku 2018 byla konstrukce střechy hotová v takovém stavu, že jsme mohli společně s projektantem a realizační firmou navrhnout řešní.
Krov má 160 mm vysoké krokve, rovněž tak i kleštiny. Výška od podlahy poskytuje dostatečný prostor k tomu, aby se další tepelná izolace umístila do vnitřního prostoru interiéru. Konečné řešení vyústilo v celkovou tloušťku dřevoláknité rohože PAVAFLEX PLUS 420 mm. Praktické a technologické důvody vedly k použití tří vrstev:

  • 160 mm mezi krokvemi a kleštinami
  • 160 mm pod krokvemi a kleštinami
  • 100 mm pod krokvemi a kleštinami, opěrnou konstrukcí jsou C-profily nesoucí sádrokartonový podhled

Jako horizontální podpora rohoží je elegantně využit ocelový rastr nesoucí budoucí sádrokartonový podhled.

Vzduchotěsná obálka střechy je řešena celulózovou parobrzdnou fólií Isocell Öko Natur, Sd = 6,45 m

Dřevovláknitá pružná tepelná izolace PAVAFLEX PLUS:
Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,036 W/(m.K)
Objemová hmotnost : ρ = 60 kg/m3

Tepelně izolační charakteristiky vnějších nosných stěn (YTONG 500 mm) a zateplení podkroví vykazují hodnoty na úrovni pasivního domu.
Střešní plášť, šikminy a kleštiny:

  • ZIMNÍ ENEGERTIKA: Součinitel prostupu tepla – U = 0,094 W/(m2.K)
  • LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun teplotního kmitu – Ψ = 16,6 hodiny

Požadavek na přírodní izolační materiál vedl k použití rohože Pavaflex Plus k tepelné a akustické izolaci stropu v jedné části přízemí. Opět nad horizontální konstrukcí nesoucí sádrokartonový podhled a pod železobetonovým stropem.