V romanticky zvlněném kraji mezi Českým Střeodohořím a Českou Lípou se realizuje nadkrokevní izolace nad pohledovými krokvemi. Majitel novostavby, chovatel dobytka, obhospodařuje okolní pole a louky. Dvoupodlažní budovu bude používat pro podnikatelské účely v 1.NP. Obytnému prostoru je vyhrazeno druhé podlaží pod střechou. Sedlová střecha s malým spádem a bez střešních oken je ideální k použití dřevovláknité izolace, která celé rodině zpříjemní celoroční pobyt bez nutnosti instalace energeticky náročné klimatizace. Pod plechovou střechou současně funguje jako kvalitní zvuková izolace.

Majitel objektu po konzultaci s dodavatelem dřevěné části konstrukce panem Ondřejem Truncem si záměrně vybral přírodní izolační materiály Pavatex. Oproti původnímu projektu s kamennou vlnou Rockwool ocenil všechny klady a výhody nového způsobu zateplení:

 • Přírodní izolační materiál
 • Difúzně otevřená konstrukce (oproti v projektu uvedenému parotěsnému asfaltovému pásu s Al vložkou)
 • Podstatně jednodušší ukládání izolačních desek (oproti v projektu uvedeným pomocným krokvím s držáky)
 • Tepelná izolace podkroví v létě i v zimě
 • Zvuková izolace pod plechovou střešní krytinou

Materiálové uspořádání:

 • Dřevěné palubky 22 mm
 • Parobrzdná vzduchotěsná fólie PAVATEX DSB 2
 • Dřevovláknitá izolace PAVATHERM 120 mm
 • Dřevovláknitá izolace PAVATHERM-COMBI 100 mm
 • Doplňková hydroizolační vrstva Jutadach
 • Kontralatě 60/80 mm, kotevní vruty TWIN UD 440 mm + HT-T-FH-PT 380 mm
 • Celoplošné pobití + falcovaná střešní krytina

Souvrství střešního pláště má dostatečné izolační vlastnosti pro nízkoeneregtický dům s důrazem na tzv. LETNÍ ENREGETIKU
ZIMNÍ ENERGETIKA součinitel prostupu tepla : U = 0,17 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA fázový posun : Ψ = 11,7 hodiny