V podzimním počasí se před zimními plýskanicemi zakrývá a izoluje střecha nad prostornou roubenkou umístěnou na úbočí Jestřebích hor pod Markoušovickým kopcem. Poloha téměř 500 m n.m., po pár set metrech v kopci končící úzká silnička a okolní příroda přímo vybízí k celodřevěné stavbě rodinného domu. Majitel nás oslovil na doporučení projektanta, který si sám v sousedství před rokem izoloval chatu Pavatexem.
Tak jako mnozí jiní po krátkém hovoru a vysvětlení pochopil, že držet se projektu, na prkenný záklop dát pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a na něj položit PIR panel, se k systému obvodových stěn nehodí a vůbec neodpovídá záměru postavit si roubenku.
Výsledkem úvah je difúzně otevřené souvrství z dřevovláknitých izolačních desek Pavatex. Investor se v tomto případě snažil více preferovat izolační vlastnosti v zimě, proto konečná verze je deska PAVATHERM ve dvou vrstvách 120 + 80 mm zakrytá pevnější hydrofobizovanou deskou ISOLAIR 35 mm.
Půdorysná plocha 12,0 x 8,5 m se sklonem sedlové střechy 45° poskytuje přízemí, téměř plnohodnotné 2.NP, kde je půlštok vysoký 1 metr a další podlaží pod hřebenem nad kleštinami s pracovnou a ložnicí pro hosty. Osvětlení obou vyšších podlaží je střešními vikýři a okny ve štítech bez střešních oken.
Realizace nosných stěn a krovu se ujala firma z okolí, jenž má se stavbou roubenek nemalé zkušenosti. Nadkrokevní izolaci a střešní krytinu provádí stavební firma, která s deskami Pavatex a dříve Hofatex pracuje přes 10 let a nad krokve je používá téměř na všech stavbách.

Materiálové uspořádání střešního souvrství:

  • Překládané fošny 28 mm
  • Parobrzdná vzduchotěsná fólie PAVATEX DSB 2
  • Dřevovláknitá izolace PAVATHERM 120 + 80 mm
  • Dřevovláknitá izolace ISOLAIR 35 mm
  • Doplňková hydroizolační vrstva PAVATEX ADB
  • Kontralatě 60/40 mm, kotevní vruty TWIN UD 440 mm + HT-T-FH-PT 360 mm
  • Latě + skládaná střešní krytina

Souvrství střešního pláště má dostatečné celoroční izolační vlastnosti.
ZIMNÍ ENERGETIKA – součinitel prostupu tepla : U = 0,156 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA – fázový posun teplotního kmitu : Ψ = 12,8 hodiny

Další informace o možnostech izolace pohledových krokví deskami Pavatex bez tepelných mostů jsou uvedeny na našem druhém webu
Jiná realizace Pavatex a pohledové krokve například