Od jara roku 2019 si sám majitel postupnými kroky dokončuje podkroví v poloroubence. Příprava, výběr materiálů a konečné řešení s dřevovláknitou izolací probíhalo na podzim 2018. Prvotní úkol byl obývat přízemí a pak si svépomocí dokončit podkroví. Proto práce ve větší míře pokračují tuto zimu.
Snahou majitele je vyvarovat se skelným vláknům a sádrokartonům. Přírodní materiály použité v podkroví jsou v souladu s konstrukčním řešením přízemí poloroubenky. S touto koncepcí přímo souvisí možnost vytvořit difúzně otevřená souvrství a využít akumulačních vlastností dřevovláknitých izolací. Sedlová střecha se čtyřmi vikýři a jedním střešním oknem poskytuje ideální ochranu proti vysokým letním teplotám.

Střešní plášť má charakter certifikované difúzně otevřené konstrukce zateplení deskami Pavatex z interiéru Diffuroof „I“:

 • Omítkové souvrství WEBER interiér – parobrzdná a vzduchotěsná vrstva
 • Dřevovláknitá deska Pavatex Diffutherm  ..  80 mm
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex v laťovém roštu  ..  40 mm
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex mezi krokvemi  ..  160 mm
 • Doplňková hydroizolační vrstva Jutadach 135
 • Kontralatě, latě a skládaná střešní krytina

LETNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla  U = 0,155 W/(m2.K)
ZIMNÍ ENERGETIKA: Fázový posun  Ψ = 10,9 hodin

Štítová stěna je materiálově koncipovaná obdobně jako šikmina:

 • Omítkové souvrství WEBER interiér – parobrzdná a vzduchotěsná vrstva
 • Dřevovláknitá deska Pavatex Diffutherm  ..  80 mm
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex v laťovém roštu  ..  40 mm
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex ve sloupkové konstrukci  ..  200 mm
 • Větrová fólie Jutadach 135
 • Provětrávaná mezera z fošen  ..  24 mm
 • Vodorovný laťový rošt  ..  60 mm
 • Svislý prkenný obklad  ..  25 mm,  spáry zakryty lištami

LETNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla  U = 0,144 W/(m2.K)
ZIMNÍ ENERGETIKA: Fázový posun  Ψ = 12,5 hodin

Strop nad podkrovím má pohledové kleštiny v interiéru:

 • Podlahové palubky  ..  28 mm
 • Parobrzdná a vzduchotěsná fólie Pavatex DB 3,5
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex v laťovém roštu  ..  160 mm
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex v kolmém laťovém roštu  ..  140 mm
 • Vzduchová mezera  ..  20 mm
 • Podlaha půdy prkna na sraz  ..  24 mm

LETNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla  U = 0,13 W/(m2.K)
ZIMNÍ ENERGETIKA: Fázový posun  Ψ = 11,6 hodin

Příčky v podkroví jsou konstrukčně z dřevovlákna:

 • Interiérová tenkovrstvá omítka Weber se štukovým povrchem
 • Dřevovláknitá deska Isoroof  ..  24 mm
 • Pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex ve sloupkové konstrukci  ..  60 mm
 • Dřevovláknitá deska Isoroof  ..  24 mm
 • Interiérová tenkovrstvá omítka Weber se štukovým povrchem

Palubková podlaha v podkroví s dřevovláknitou kročejovou izolací:

 • Podlahové palubky na stropních trámech  ..  28 mm
 • Kročejová dřevovláknitá izolace Pavaboard  ..  40 mm
 • Kročejová dřevovláknitá izolace s dřevěnou systémovou lištou Pavatherm-profil  ..  40 mm
 • Dřevěná palubková podlaha  ..  28 mm