Srub v obci Sázava má nadkrokevní izolaci s pohledovými krokvemi. Palubkový záklop je nad celým půdorysem objektu. Masivní konstrukce krovu v obytné části bude společně s kachlovými kamny vytvářet útulné a teplé prostředí k příjemnému celoročnímu pobytu. Kompletní dřevěná difúzně otevřená obálka umožní majitelům pobyt bez dodatečných technologií. Přesně tak, jak si to majitelé přáli při výběru stavebních materiálů.
Dřevovláknitá izolace Pavatex je položana ve dvou vrstvách. Deska PAVATHERM-PLUS, 2×120 mm. Kotvení dlouhými vruty přes kontralatě, šikmý vrut Twin UD 440 mm, kolmý vrut HT-T-FH-PT 360 mm.

Součinitel prostupu tepla: U = 0,155 W/(m2.K)
Fázový posun: Ψ = 12,7 hodiny

Jakékoliv desky Pavatex a další materiály poptávejte na našem novém e-shopu  https://pavatexeshop.cz/